Nuffnang

Wednesday, October 1, 2014

Roh Orang yang Berhutang

"Roh orang berhutang tidak dapat temui Allah S.W.T selagi hutang tak dibayar. Bahkan Rasulullah tidak akan bersolat ke atas mayat yang hutang belum dijelaskan - ada hadis. Sabdanya "Sesungguhnya roh orang mukmin itu tergantung dengan sebab hutangnya. Sehinggalah hutangnya dijelaskan." (Bukhari Adn At-Tarmizi)


Hadis lain pula meriwayatkan Abu Qatadah pernah menjamin membayar hutang seorang mati sebanyak dua dinar. Setelah dijelaskan, Rasulullah bersabda "Sekarang telah sejuk kulitnya" (Al-Hakim, Ail-Baihaki, At-Tayalisi dan Ahmad)."

Ciajuolah...

No comments:

Post a Comment